VTC Now | Việc những các đối tượng có thể dễ dàng đổ hàng tấn dầu thải xuống nguồn nước sông Đà gây hậu quả nặng nề cho cư dân thủ đô đã đặt dấu hỏi lớn về công tác bảo đảm an ninh nước đầu nguồn.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri/

3 thoughts on “Giữ sạch nước đầu nguồn khó đến mức nào?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>