Lại đúng vê lờ các bác ạ … tôi có 1 nhóm bạn du lịch – thì hầu như nằm hết trong đám này.

Clip vui là chính, sử dụng hình ảnh cắt từ phim NGÔI NHÀ BƯƠM BƯỚM
Suất chiếu sớm 28-29/8 – Chính thức khởi chiếu 30/8
Tại các rạp trên toàn quốc

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

28 thoughts on “HÀI CHẾ – 7 Kiểu Người Thường Gặp Khi Đi Du Lịch”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>