Ở nhà có trẻ em nên không ghi âm được. (giữ trật tự ấy mà). Anh chị em xem không có hướng dẫn bằng miệng nhé. Chỗ nào chưa hiểu có thể comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trong group Đồng sẽ hướng dẫn.

Để hình vẽ outline và tô màu được thì cần những điều kiện sau:
1. file lưu là file svg.
2. trong file phải có outline.
3. tô màu, tạo layer đồ màu trên file outline đó luôn.

Không nhất thiết phải lưu file png, mở file. đồ màu ở 1 file riêng, lại có các bước lằng nhằng khó nhớ( tạo layer, khóa layer, xóa layer,….). Cứ vậy mà chiến thôi. ^^

07:00 tạo lại đường outline.
Khi mình tô màu cho hình. Đường outline sẽ mất. Ở đoạn này sẽ làm công việc đó. Nếu không làm thì khi đưa vào video Scribe sẽ không có vẽ outline nhé.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

15 thoughts on “HD ACE Tô Màu ảnh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>