Học Excel cơ bản | 50 Hướng dẫn tách tên, họ và tên đệm ra khỏi tên riêng trong Excel từng bước
▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Xây dựng công thức tách tên, họ và tên đệm ra khỏi tên đầy đủ của tên Việt Name. Tên đây đủ có thể có 2 chữ, 3 chữ hoặc nhiều chữ hơn. Tách tên dựa trên các hàm LEN, Substitute, find, left, right. Video này sẽ xây dựng công thức theo từng bước để các bạn có thể hiểu, nhớ và vận dụng được một cách tốt nhất.

▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:

▷ Video được cung cấp bởi
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Download:
Video liên quan:

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

19 thoughts on “Học Excel cơ bản | 50 Hướng dẫn tách tên, họ và tên đệm ra khỏi tên riêng trong Excel từng bước”

 • ĐT Nguyễn [Học Excel Online] says:

  Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:

  ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": http://bit.ly/2uPgEXL
  ▷ Khoá học "Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc": http://bit.ly/2tcCvGI

  ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

 • Hay quá, mà anh ơi, mấy bài 51,53,55,mấy bài đằng sau ấy anh để chế độ riêng tư ạ 😀 không công khai đc à anh

 • Phương Nguyễn Văn says:

  TT ®Þa chØ kh¸ch hµng Sè l­îng
  1 ThÞ trÊn Tam S¬n HuyÖn Qu¶n B¹ #VALUE! 1
  2 ThÞ trÊn ViÖt Quang HuyÖn B¾c Quang 1
  3 ThÞ trÊn VÞ Xuyªn HuyÖn VÞ Xuyªn 1
  4 §«ng Hµ HuyÖn Qu¶n B¹ 1
  5 Th«ng Nguyªn HuyÖn Hoµng Su Ph× 2
  6 Xu©n Giang HuyÖn Quang B×nh 1
  7 ThÞ trÊn §ång V¨n HuyÖn §ång V¨n 12
  8 ThÞ trÊn Cèc Pµi HuyÖn XÝn MÇn 7
  9 ThÞ trÊn MÌo V¹c HuyÖn MÌo V¹c 7
  10 ThÞ trÊn Phè B¶ng HuyÖn §ång V¨n 3
  11 ThÞ trÊn Vinh Quang HuyÖn Hoµng Su Ph× 1
  12 ThÞ trÊn Yªn B×nh HuyÖn Quang B×nh 2
  13 ThÞ trÊn Yªn Minh HuyÖn Yªn Minh 7
  14 ThÞ trÊn Yªn Phó HuyÖn B¾c Mª 6
  15 §ång T©m HuyÖn B¾c Quang 4
  16 B»ng Hµnh HuyÖn B¾c Quang 1
  17 B»ng Lang HuyÖn Quang B×nh 2
  18 H÷u S¶n HuyÖn B¾c Quang 3
  Em muốn tách huyện và tên huyện ra thì làm như thế nào có thể cho em công thức và gửi vào mail: phuongnvhg@gmail.com em xin cảm ơn.

 • Thái Nguyễn says:

  Copy toàn bộ tên ra cột mới => Select all Column => Ctrl + H => Find what "* ", Replace with "" => Replace All! :P… Done

 • mai binbinbin says:

  Thầy giảng bài nầy rất dể hiểu, rất thu hút người học, tôi rất thích bài giảng nầy, điều hay nhất, ấn tượng nhất đó là giọng nói của Thầy, lúc trầm, lúc bổng nhẹ nhàng dể chịu nghe có cảm giác như đang thỏ thẻ rót mật vào tai ấy, thật sự tôi thích giọng nói của Thầy vô cùng. Thật sự tôi chưa từng được nghe giọng nói như thế nầy bao giờ kể từ khi biết đi học. Chân thành cảm ơn thầy. Xin chúc Thầy khỏe và có nhiều niềm vui…!

 • Bạn này nói giọng dễ nghe quá, mỗi tội chữ công thức nhỏ xíu, vừa nhìn, vừa nghe, vừa thao tác hơi vất chút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>