2 thoughts on “Học Excel Cơ Bản #TIP09 Đếm số dòng không bị ẩn”

  • anh ơi cho em hỏi trên excel e có 2 sheet, sheet 1 là danh sách tổng công nợ từng người, sheet 2 là chi tiết công nợ từng người. khi em mở sheet 1 lên coi đc tổng công nợ 1 người " ctrl + H" nhập tên thì ra người cần tìm khi em tìm đc người đó rồi em muốn coi chi tiết công nợ của người đó luôn ko cần mở sheet 2 lên mà vẫn coi đc chi tiết thì phải làm sao anh

  • -Tự mò Tự học says:

    anh ơi. giả sử giá trị thực là trong khoảng (7;8) giờ em muốn quy đổi bất kì giá trị trong khoảng đó tương đương vs một giá trị mới = 3 thì làm thế nào … a có link hướng dẫn thì cho e xin vs ạ … tks a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>