Nguồn:

TÊN GỐC: TRI PHỦ? TRI PHỦ? ỨNG THỊ LỤC PHÌ HỒNG SẤU
(THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM)
TÁC GIẢ: QUAN TÂM TẮC LOẠN.
Nội Dung: xuyên không, điền văn, trạch đấu.

Độ dài: 220 chương+ 4 phiên ngoại

Nữ Chính: Thịnh Minh Lan

Editor: Kamyochan, Nàng Riva, Rù, XiaoYing96, Hinchan, Marukochan0808
—————————————-
Diễn Đọc: tieubing

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

5 thoughts on “HỒNG PHAI XANH THẮM – Chương 17-18”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>