2 thoughts on “HS CYCLING HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÁ VÀNG – MŨI KÊ GÀ”

  • Mekong Eco Tour Viet Nam says:

    Cô gái nào ở phú 5.01 đạp xung và đạp đúng kỹ thuật thế !
    Thường các clip Sơn post trên fb khá nét, mầu đẹp, nhưng clip này post lên youtube hơi bị nhòe, có lẽ bị biến dạng độ phân giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>