4 thoughts on “Hướng dẫn cách tạo bảng trong Excel”

  • Pham ThanhHung says:

    cho mình hỏi ? mình tạo bản và in đậm đường viền lên rồi mà giờ đường viền bị lỗi mình muốn xóa thì mình sẽ làm như thế nào ?

  • Mình chỉ tìm hiểu về kỹ năng tạo bảng trong excel thôi. Bài giảng đã đáp ứng tốt nhất cho kỹ năng phần nầy với cách trình bày rất dễ tiếp thu. Cảm ơn thầy nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>