2 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2008 R2”

  • Anh ơi màn hình máy tính không lên nếu mà đã vệ sinh tất cả rồi mà vẫn không lên vậy nó còn bị cái gì nữa anh Em Đã vệ sinh tất cả rồi mà vẫn không lên màn hình mong mong anh giải đáp thắc mắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>