Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016 hoàn toàn áp dụng cho cách cài windows server 2012 hoặc windows server 2008 nhé.

Vì điều kiện máy server không có nên mình đã làm video hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 trên máy ảo VMware Pro

Link download:

Nếu bạn muốn xem hướng dẫn cài máy chủ windows server 2012 thì xem tại đây:

– Nếu bạn muốn xem cách cài windows server 2008 thì xem tại đây:

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

11 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016/2012/2008”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>