Hướng dẫn cài đặt SQL SERVER 2012 Express trên Windows Server 2012.
– Xem thêm Cài SERVER 2008 R2 Express with Service Pack 2 tại link:
Các bạn vào trang chủ Microsoft để tải về SQL SQL SERVER 2012 Express.

Các bạn lựa chọn file ENUx64SQLEXPRADV_x64_ENU.exe nếu hệ điều hành của bạn là 64bit.

Các bạn download SQL SERVER 2012 Expres ENUx86SQLEXPRADV_x86_ENU.exe: nếu hệ điều hành của bạn là 32bit

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

7 thoughts on “Hướng dẫn cài SQL SERVER 2012 Express trên Windows Server 2012”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>