Download file cài đặt(install file) và crack

Đối với lỗi bên dưới:
” the code execution cannot because mfc100u .dll was not found reinstalling the program may fix this problem ”
là do chưa cài “Microsoft Visual C++ 2010”. Các bạn có thể cài gói tiện ích:

Hoặc tải bản mới nhất từ trang chủ:

Để việc cài đặt các phần mềm về sau không báo lỗi thiếu file .dll nữa

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

44 thoughts on “Hướng dẫn cài và bẻ khóa adobe dreamweaver CS6”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>