5 thoughts on “Hướng dẫn ghép 04 trang PDF lên 01 trang A4”

  • ad cho em hỏi máy in nhà em chỉ in được 1 mặt trong khi em muốn in 100 trang theo kiểu 2 mặt 1 tờ, ví dụ tờ đầu tiên
    +)mặt 1 có 2 trang 1,2
    +)mặt 2 có 2 trang 3,4
    nhưng trong máy em ko bt chỉnh để in các trang 1-2;5-6;9-10;.. trc để in mong ad giúp đỡ

  • của anh là in có 1 tờ nhưng 4 trang còn em làm 100 tờ thì làm ntn ạ, chẳng nhẽ e phải làm như a từng thao tác một đến khi hết sao

  • tại sao khi mình thực hành giống vậy nhưng khi in ra lại xuất hiện dòng chữ kí ạ???????????? Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>