Tin Học AZ sẽ hướng dẫn cách gộp, tách ô trên bảng trong word từ 200, 2007, 2010, 2016. Cách sử dụng merge cell và split cell trên bảng trong word. Cách gộp và tách ô trên bảng trong word thì hoàn toàn dễ dàng.
Nếu video giúp ích cho bạn thì đừng quên like và subscribe kênh nhé!

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>