Các bạn ủng hộ kênh mình mới tạo nhé
– Video tutorial for making simple 3D model with hard cover, color paper on beautiful landscape theme. The advantage of the model is that we can fold easily, easy to move, suitable for elementary students apply to the 3D modeling class of art.
– Video hướng dẫn làm mô hình 3D đơn giản bằng bìa cứng, giấy màu về chủ đề phong cảnh rất đẹp. Ưu điểm mô hình là chúng ta có thể gấp lại dễ dàng, dễ di chuyển, phù hợp cho học sinh tiểu học vận dụng vào tiết học làm mô hình 3D của môn mĩ thuật.
#XêKôChannel

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>