Hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Khi lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình công trình đưa vào sử dụng AE cần xem video này. Nội dung video sẽ cho AE biết được các quy định cụ thể trong nghị định 46/2015/nđ-cp (trách nhiệm ai sẽ là người tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng? Điều kiện để được nghiệm thu? Có được nghiệm thu từng phần để đưa vào sử dụng hay không? Điều kiện để đưa công trình vào sử dụng?
Thông tư 26/2016/tt-bxd quy định rõ Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng bao gồm các nội dung nào? Thành phần ký biên bản là những ai?
Xin mời AE xem luôn video.

Đăng ký kênh Dương Kiều Hưng official channel: để luôn được cập nhật thông tin mới nhất và theo dõi các phần tiếp theo.
Dương Kiều Hưng official – Kênh chia sẻ kinh nghiệm lập hồ sơ thanh quyết toán công trình, kinh nghiệm thi công xây dựng tầng hầm, kinh nghiệm thi công xây dựng hàng đầu Việt Nam.

– Dương Kiều Hưng official:
– Video Kinh nghiệm lập hồ sơ thanh quyết toán cho người mới bắt đầu:
– Video kinh nghiệm thi công tầng hầm:
– Video thanh quyết toán công trình xây dựng:
Cập nhật kinh nghiệm thi công, thanh quyết toán trên:
– G+:

– Facebook:

– Dương Kiều Hưng official:

Video tổng hợp tin tức tuân theo luật sử dụng hợp lý – Fair use for news reporting (

Mọi báo cáo về video vi phạm Bản quyền ( Chính sách ( Nguyên tắc cộng đồng ( chúng tôi sẽ xóa chúng, xin liên hệ trực tiếp qua email: kieuhung.ibst@gmail.com
please contact my email: kieuhung.ibst@gmail.com
– Dương Kiều Hưng official:

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

One thought on “Hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>