Bài viết hướng dẫn:
Bị mất thanh công cụ trong AutoCAD
Trong AutoCAD sẽ luôn có những thanh công cụ giúp ta thao tác bằng chuột một các dễ dàng hơn, thông thường những thanh công cụ này sử dụng nhiều cho người mới tập vẽ AutoCAD, nên khi đột nhiên một ngày nào đó, mất đi tất cả các thanh công cụ trong AutoCAD thì sẽ làm khó khăn trong quá trình thiết kế. Để lấy lại các thanh công cụ đã mất môt cách nhanh nhất và dễ dàng nhất thì Video này tôi xin hướng dẫn các lấy lại thanh công cụ trong AutoCAD.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

7 thoughts on “Hướng dẫn lấy lại thanh công cụ bị mất trong AutoCAD”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>