7 thoughts on “Hướng dẫn nâng long lân truyền thuyết , thánh thú nhanh nhất”

  • +++Thông báo khi các bạn up lên sát lang hoặc thánh hổ thì cần quay lại ép phẩm chất lên thần nhé . vì cấp 37 cũng chưa thể đảm bảo lên full đc ( có nhiều thanh niên nhọ )
    * Và mk k phải bang chủ lên k thể duyệt vào bang hay j đó đâu nhé . thanks ae đã ủng hộ

  • Trường Giang Nguyễn says:

    Sao 97 mộng huyễn ko lên đc nữa a.
    À mà tình hình là buồn lắm rồi đấy nhé. Chả cho ng ta vào bang để nhận vv gì cả. Híc 900tr vv sao chơi h. Viên Truyền thuyết đơn còn ko mua nổi!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>