Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu HDG – Tập đoàn Hà Đô – Phần 16

Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu HDG – Tập đoàn Hà Đô – Phần 16Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu HDG (Công ty CP Tập đoàn Hà Đô) – 28/11/2019 – Phần 16

File Excel – Ý chính Toàn bài:

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 28/11/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 15:
Link Phần 17:

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook:

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
Mở Trực tiếp hoặc Từ xa – Link:

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link:

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

No Responses

Write a response