Vieo này nhằm giúp 1 số bạn mới sử dụng máy in Canon G1000 biết cách sử dụng một số chức năng và thiết lập những thông số đơn giản nhất cho việc in. Nội dung chưa được đầy đủ rất mong các cao thủ đóng góp ý kiến để giúp nhau cùng phát triển.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

One thought on “Hướng dẫn sử dụng máy in CANON G1000”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>