Hướng dẫn cách tách tên, họ và tên đệm trong Excel, cách tách họ tên trong excel 2007, excel 2010, excel 2013, excel 2003 từ họ và tên riêng sử dụng các hàm thông thường như right, left, find, substitute
– Tải ví dụ mẫu ở video về máy:
– Xem thêm các tuyệt chiêu khác trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Cách dùng hàm Substitute:
– Cách dùng hàm Find:

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

28 thoughts on “Hướng dẫn tách tên, họ và tên đệm trong Excel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>