Hướng dẫn trỏ bản ghi tên miền ở hệ thống zonedns – NhanHoa.Com:
1. Đăng nhập vào panel
2.Tạo bản ghi A cho tên miền
3. Tạo bản ghi cpanel
4. Tạo bản ghi MX cho việc gửi nhận mail
5. Tạo bản ghi spf cho việc xác thực tên miền trước khi gửi mail
6. Tạo bản ghi txt

Các bài hướng dẫn khác xem thêm tại:
Xem thêm tại:
Dịch vụ Domain –
Dịch vụ Hosting –
Dịch vụ Server –
Dịch vụ Email –
Thiết kế web –

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

5 thoughts on “Hướng dẫn Trỏ bản ghi tên miền ở hệ thống zonedns Tro Ban Ghi domain Zonedns”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>