One thought on “Khôi Phục Cài Đặt Mặc Định Adobe Photoshop và Adobe After Effects”

  • Anlegant Phan says:

    Mình lỡ tay nhấn vào mấy dấu x giờ nó mất hết các mục trong effect CS4. Mình đã xóa bản đó và cài lại mà nó vẫn k khôi phục lại. Vậy mình phải làm gì để khôi phục lại các mục như khi vừa cài đặt về?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>