One thought on “Không gõ được tiếng Việt trên một số phần mềm”

  • Phần mềm Koplayer ko gõ đc tiếng việt thì phải làm sao ạ ( tất cả đều gõ đc nhưng phần mềm koplayer ko gõ đc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>