Có một KCN ANZON này của Tập Đoàn Sikico xây ở đất Xã Đông Nơ trong cùng huyện với dự án Đại Phúc An đang triển khai xây dựng với gần 50 nghìn người chuẩn bị về. Đất mình thuộc thị trấn của Huyện quá tiềm năng:
—————————
đất nền bình phước
đất nền bình phước giá rẻ
đất nền bình phước becamex
đất nền bình phước asian lake view
đất nền bình phước thủ đức

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>