Cho ăn phấn hoa và kết quả nhận được sau hai tuần có thay đổi như thế nào đó là nội dung video để mọi người thấy được vai trò của phấn hoa đối với đàn ong mật vào mùa hè khan hiếm phấn hoa giúp đàn ong duy trì đẻ trứng và phát triển đàn ong

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://pub-ed-inquiry.org/category/suc-khoe/

12 thoughts on “Kỹ thuật nuôi ong mật. Cho ăn phấn hoa và kết quả nhận được sau hai tuần”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>