Thảo Cali hay đăng video về đời sống ở Mỹ gần nữa năm.
Hôm nay là lần đầu tiên livestream thăm tất cả quý cô chú anh chị và các em.
Giao lưu thăm hỏi và muốn được góp ý cũng như có yêu cầu Thảo quay chuyên mục nào của đời sống ở Mỹ mà Thảo có thể quay😁

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://pub-ed-inquiry.org/category/lam-dep/

31 thoughts on “Lần đầu Livestream Giao Lưu Của Thảo Cali Về Đời sống Ở Mỹ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>