1. Đời xì ke
2. Ngã rẻ đời tôi
3. Bố đời
4. Xưa chăm học nay nghiện game
5. Kiếp cave
6. Đập đá
7. Con gái thời nay
8. Kiếp giang hồ
9. Đời du đãng
10. Cha mẹ con xin lỗi
11. Ngày xuân trong trại
12. Tôi sẽ khác xưa
13. Con hối lỗi rồi

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

38 thoughts on “LK ĂN CHƠI TÙ TỘI -DJ REMIX MAX PHÊ♡ KHÔNG NGHE LÃNG PHÍ KIẾP ĂN CHƠI♡”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>