One thought on “Loa soudmax b91 max vol rung nhà nhé ae”

  • Kĩ Thuật Cơ Điện Đông Dương says:

    Mình cũng có con sub này nhưng k hiểu sao nó chỉ đánh rất nhỏ k đánh to được, đem ra thợ thợ bó tay 😌😌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>