Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân – Phần 1
Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng
Nhà xuất bản: Quần Ngôn xuất bản xã
Thời gian xuất bản: Tháng 11 năm 2011
Người dịch: Đinh Thảo (edit), Lưu Hà (beta)
Nguồn Dịch: lachoncoc.com
Mọi thông tiên liên hệ:
Facebook :
——————————————————–
Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe Nguyễn Thành đọc.
Thông tin Donate: Rất cần kinh phí để duy trì
1. Vietcombank
Chủ Tài Khoản: Nguyễn Hữu Thành
VIETCOMBANK chi nhánh Hà Nội
Số tk: 0971000004126
2. Techcombank
Chủ Tk: Nguyễn Hữu Thành
TECHCOMBANK ĐÔNG ĐÔ
Số Tk: 19023477649018
3. Paypal: Koharu192@gmail.com
4. MOMO: 0906655977
#MaThoiDen #ThienHaBaXuong #McNguyenThanh

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

45 thoughts on “Ma Thổi Đèn Tập 9 Mới – Cửu U Tướng Quân [ Phần 1 ] Thôi Lão Đạo Bắn Thiên Cẩu – Nguyễn Thành”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>