Marketing Online – LAB06 | Thiết kế video ngắn | ★ Giả làm người ngoại quốc review Landmark TP.HCM ★

Marketing Online – LAB06 | Thiết kế video ngắn | ★ Giả làm người ngoại quốc review Landmark TP.HCM ★Bài tập LAB06 | Môn Maketting Online | Giảng Viên: Lại Minh Đăng

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

10 Responses

 1. Diệu Diệu
  13/11/2019
 2. gooner arsenal
  13/11/2019
 3. minalee abakita
  13/11/2019
 4. Thùy Như
  13/11/2019
 5. Quốc Sửu
  13/11/2019
 6. Nghĩa Nguyễn
  13/11/2019
 7. Tatsu Lee
  13/11/2019
 8. 1 Hours Music
  13/11/2019
 9. Chấn Huỳnh Đức
  13/11/2019
 10. Hoà Võ
  13/11/2019

Write a response