MÁY TÍNH BẬT ĐÈN CHỚP TẮT BẬT MÁY TÍNH KHÔNG LÊN !
Trường hợp 1 : bật máy tính đèn chớp tắt .
+ Các bạn tháo card hình bỏ ra ngoài và bật lại máy tính , dây màn hình cắm vào rắc card ON trên main .
Trường hợp 2 : bật máy tính vẫn chạy, màn hình không lên, numlock vẫn sáng .
+ Các bạn tháo card hình bỏ ra ngoài và cắm dây màn hình vào rắc ON trên main, có thể lau lại card và cắm lại card hình.
Chúc các bạn thành công, có gì cứ pm mình nhé .

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>