2 thoughts on “Mở truyện yugioh tập 29,30”

  • Nhạc Nguyễn says:

    tui có hết rồi, mấy tập bạn có tui đọc hết cả rùi,đọc cả tập 31 rùi cơ,đang chờ tập32.Bạn có rồi thì nhớ quay lại cho mình đọc nhe,hehe(Đá đảo những người đọc trên mạng!!!!!!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>