📣 Ngành quản trị khách sạn_ ngành học dành cho những người năng động, nhạy bén, giao tiếp tốt, cẩn trọng, chịu khó, thân thiện, kiểm soát cảm xúc tốt, khả năng quản lý, sắp xếp…
👉 Cơ hội nhận học bổng không giới hạn 100%, 50%, 25%
👉 Chọn UEF là chọn thành công vượt trội, chuyên môn vững, ngoại ngữ tin học giỏi, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp vượt trội, đủ sức cạnh tranh với nguồn nhân lực trong nước và quốc tế…♥️♥️♥️
👉 Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ THPT năm lớp 12 đến ngày 20/7/2019
☎️ Các bạn liên hệ website uef.edu.vn hoặc số ĐT 028.5422.5555 để được hỗ trợ nhé

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>