Rất nhiều bạn yêu cầu Team thử làm Nghi thức Triệu Hồi Ông Già Noel, nhưng tụi mình không chắc là ông già noel có thật hay không,.. Nên hôm này sẽ thử thực hiện Nghi Thức Triệu Hồi Ông Già Noel Trong Rừng Thông để xem có gì xảy ra không nhé….
— Nội dung và nhân vật trong video không hề có thật. Tất cả chi tiết trong Phim đã được cường điệu hoá để tăng sức hấp dẫn cho Bộ Phim. Không có ý xúc phạm cá nhân, hay tổ chức nào. Và tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan.
—————————————————————
Link Facebook Cá Nhân của team :
Duy :
Khoa :
Linh :
#ônggiànoel #giángsinh #ghosthub

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

31 thoughts on “Nghi Thức Triệu Hồi Ông Già Noel Trong Rừng Thông | Phim Ngắn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>