-Nghiêm cấm trẻ em dưới 18+ xem cờ nhíp ngôi nhà ma ám (The house 2) này vì khá bựa.

-Ngôi nhà ma ám (The house 2) là một game kinh dị point and click

-Khuyến cáo đừng xem clip trước giờ đi ngủ

-Link chơi ngôi nhà ma ám (The house 2):
-Facebook của mình:

-Đăng kí theo dõi mình ở đây:

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

20 thoughts on “Ngôi nhà ma ám 18+ (The house 2)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>