Nubia alpha mua qua mạng alibaba 14tr về vn không thể kich hoạt chế độ esim. Wifi bắt được nhưng không có app vào mạng- chắc bị Mỹ cấm rôi” giờ chỉ còn kết nôi smarphone nhưng nữa vời không thể nghe nhận cuôc gọi từ đông hồ nubia alpha. Báo có Cuôc gọi đến nhưng nhấn ok thì phải lấy smartphone ra nghe. O mạng! O nghe goi! Sao gọi là smart?
Nhạc như kiến kêu.
Hình chụp tạm đươc nhưng khó xài.
O có google map chỉ có map tàu…chạy tàu lao mà o ra bản đồ. Thậm chí vào wechat cũng o được vì không chạy được esim.
Chức năng đém bươc. Mach…cũng tàu lao.
Giờ đành dùng làm chặn giấy.chờ khi nào kich hoạt được esim xài thử tiếp
.ôi thật là tào lao khi mua nó😍

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>