Phần mềm kế toán AccNet 9 BA là phần mềm kế toán quản trị tài chính doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS), quốc tế IAS và luôn cập nhật kịp thời các quy định của Bộ Tài Chính.

Với trên 5000 doanh nghiệp là khách hàng và liên tục bổ sung phát triển từ năm 1995, Phần mềm kế toán AccNet đã đạt được độ chín và ổn định không kém phần mềm tài chính nào của nước ngoài, lại có giá cả và tính năng rất phù hợp với môi trường Việt Nam…
xem chi tiết:

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>