Phần mềm kế toán AccNetC là phần mềm quản trị kế toán tài chính doanh nghiệp trên điện toán đám mây (CLOUD), đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của hệ thống kế toán Việt Nam(VAS) cũng như quốc tế(IAS) và luôn cập nhật kịp thời các quy định của Bộ Tài Chính.
xem chi tiết:
Hệ thống quản trị AccNetC có khả năng thu thập, xử lý, cũng như quản lý các lĩnh vực then chốt của doanh nghiệp như mua hàng, bán hàng, tồn kho…đến kế toán tài chính.
Với hơn 5000 doanh nghiệp là khách hàng và sản phẩm liên tục cập nhật từ năm 1995, Phần mềm kế toán AccNet đã đạt được độ chín và ổn định không kém phần mềm tài chính nào của nước ngoài, nhưng lại có giá cả và tính năng rất phù hợp với môi trường Việt Nam.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>