3 thoughts on “Phần mềm lập Hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công cực nhanh, tiện lợi”

  • cho mình hỏi là phần mềm này có áp dụng được với các công trình đi kèm không, với cả nếu nền đường đào sâu, đắp cao và chia làm nhiều giai đoạn nghiệm thu thì vẫn xuất được hồ sơ chứ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>