Nội dung và nhân vật trong video không hề có thật. Tất cả chi tiết trong Phim đã được cường điệu hoá để tăng sức hấp dẫn cho Bộ Phim. Không có ý xúc phạm cá nhân, hay tổ chức nào. Và tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan.
Phim Ngắn: Triệu Hồi MA ĐÓI tại Nghĩa Địa Nghi Thức Có Thật 100%
Có những linh hồn ko nơi nương tựa, sống vất vưởng lang thang khắp nơi, không người cúng bái. Nên rất linh nghiệm khi làm nghi thức Triệu hồi Ma Đói.
Hôm nay nhóm tụi mình sẽ lại Triều Hồi ma đói , nhưng lần này bọn mình sẽ triệu hồi tại Nghĩa Địa , để xem sự thật nghi thức triệu hồi ma đói này có thật sự linh nghiệm hay không

#ghosthub #mađói #triệuhồi

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

22 thoughts on “Phim Ngắn: Triệu Hồi MA ĐÓI tại Nghĩa Địa Nghi Thức Có Thật 100%”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>