2 thoughts on “[Phim] Vua trò chơi tập 187: Jonouchi và Mặt Nạ Đá”

  • Có cái gì đoa sai sai ở đây
    Rõ ràng ở đoạn 14:44 jonuchi nói là tui úp 1 lá bài xuống sàn đấu nhưng sau đó vài giây thì biến thành 2 là bài úp 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>