-Nếu thấy hay hãy bỏ lại 1 like ,subcribe
-Link game:
-Nội dung:
Bạn sẽ cùng anh chàng người que này trốn thoát khỏi nhà tù bằng việc đưa ra quyết định tại thời điểm thích hợp! Bạn có thể thoát ra bằng nhiều cách như hợp pháp hoặc lén lút… Để xem bạn có thể tìm thấy tất cả cách thoát ra hay không! Và bạn sẽ thất bại bao nhiêu lần?

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

One thought on “Play Escaping the prison:Cùng anh người que trốn tù…mãi mới thoát.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>