Có vài lỗi chính tả, e ráng làm cho xong chứ đừ người quá.
Nếu cần thiết e sẽ sửa lại và làm chỉnh chu hơn, giờ thì đuối sức nè.

All credits to the original owner, which is:
a.k.a
Rob Kowalski
I did it because there is someone I would want to let them see 🙂 but there is no Vietnamese subtitle YoY
greycat owns nothing, thank you!

Article link:

^
Vào đọc, dùng google dịch, nó còn chi tiết hơn đó ^______^
Trân trọng bản thân, trân trọng đối phương ^__________^

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://pub-ed-inquiry.org/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>