One thought on “QUAY LẠI NHẬT KHÔNG QUA TRUNG GIAN|Tôi ở Nhật TV”

  • NHẬT KÝ CỦA TÔI says:

    Mình trình cục Tokyo từ 27/6, đi visa ks xd đến nay cũng 5 tháng mà chưa có tư cách lưu trú. Ko biết tại sao nữa. Nhờ bạn tư vấn giúp mình, Xin cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>