QUE THỬ nước tiểu 10 thông số ACON Mission dùng để đo các thông sô sinh hoá của nước tiểu bằng các máy phân tích nước tiểu cùng dòng Mission do Tập đoàn ACON Laboratories Inc, Mỹ sản xuất như Míssion U120, U500…
– Tên sản phẩm: Que thử nước tiểu 10 thông số ACON Mission
– Đối tương sử dụng Bệnh viện, phòng khám, cá nhân
– Mục đích sử dụng Đo các 10 thông sô sinh hoá của nước tiểu
– Phương pháp đo Các máy phân tích nươớc tiểu cùng dòng Mission
– Ký hiệu và các thông số Mission 10U: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, -Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU)
– Loại máy phù hợp: ACON Mission U120, U500
– Loại mẫu phẩm Nước tiểu

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://pub-ed-inquiry.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>