Video thực hiện bởi Khang Vlog vào năm 2019 . Review cần giờ cách thành phố hồ chí minh khoảng 60km.
video qua những dịa diểm du lịch nổi tiếng cần giờ. ở đây các bạn chỉ cần đem khoảng 300k là ăn uống thoải mái .
#dacaukieng
#khangVlog
#reviewcangio

cảm ơn các bạn đã coi review cần giờ của Khang Vlog

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

One thought on “Review Cần Giờ 2019 – Rừng Sác, Chợ Hải Sản Hàng Dương”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>