មោះមើល VIdeo Review ពី MSI Modern 14-A10M ទាំងអស់គ្នា 😀

Laptop Specifications:
CPU: 10th Gen. Intel® Core™ i5-10210U
RAM: DDR4-4GB 2666MHz Up To 32GB Max
SSD: 256GB NVMe PCIe
No DVD
Graphics: Nvidia MX250 2GB DDR5
14″ FHD (1920×1080), IPS level
Keyboard: Backlight Keyboard (Single-Color, White)
WIRELESS LAN & BLUETOOTH:
802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5

==============================================
YouTube:
Website:
Facebook Page: Top Tech Computer
Contact: 069 800 755 / 092 222 420 / 092 626 092

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>