Clip này mình nói về cánh gió, thật sự lụa chọn cái cánh gió thay cánh gin cũng làm mìn hsuy nghĩ rất lâu. Ngoài vấn đề performance thì mình cũng trước hết muốn hoàn thiện cái máy cho full power đã, rồi mới tình tới chuyện dàn ngoài!

Lưu ý là clip này còn trước cả clip CCM24H luôn nha! hihi!

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

36 thoughts on “Review nhanh cánh gió, tiếng pô Susu500”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>