Lưu ý với các bạn là từ ngày 31/3/2019, team ECCYL đã đổi lại các thương hiệu và logo về IELTS Song ngữ như sau: đổi tên website: ieltssongngu.com (thay thế cho trang – nội dung không thay đổi, chỉ thay đổi thương hiệu cho đồng bộ với tên app IETLS song ngữ (iOS: Android: (thay thế app cũ IELTS ECCYL)

PS: Khi làm review trang web các bạn nên recording screen trên iPad thì sẽ đẹp hơn nhé!

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>